ADIENA

administratieve & fiscale dienstverlening

 Samenstellen van jaarrekening

 

Voor ondernemers is het verstandig  een jaarrekening op te stellen voor eigen gebruik en voor instellingen als:

 

  • De Belastingdienst
  • Bankwezen/kredietverstrekkers

 

Besloten vennootschappen (BV's) en andere rechtspersonen zijn verplicht hun jaarrekening jaarlijks te deponeren bij de Kamer van Koophandel. 


Met uw administratie als leidraad stellen wij een  jaarrekening voor u samen.

Bij de bespreking van de jaarrekening zullen wij niet alleen kijken naar het eindresultaat van de jaarrekening, maar ook naar de toekomst van de onderneming. Wij zullen voorstellen voor het verbeteren van de organisatie geven om samen met u te komen tot een optimaal bedrijfsresultaat.